Rue Picard 20
1080 Brussel
Tel: 0032 2 420 20 00
Fax: 0032 2 420 70 66
Email: info@biostransit.be                Naamkaartje

                     
 


 

 
Transit platen - export
Grootste transit-verzekeraar in België
Verzekeringen voor 2 tot 6 weken
Platen in ca. 1 uur
Duitse korte termijn tekens

Deze Duitse korte termijn kentekens zijn platen die alleen intern in Duitsland mogen worden gebruikt. In alle andere landen zijn deze tekens expliciet verboden. Aangezien de gemakkelijkheid om ze in Duitsland te verkrijgen worden deze kentekens massaal misbruikt om ze buiten de landsgrenzen van Duitsland te gebruiken.

Hier vindt U de Belgische wetgeving hierover, ook vindt U een schrijven van het Duits Consulaat in Frankrijk.

 

5 dagen-kenteken Duitsland - OPTREDEN POLITIE

Steeds vaker worden auto's aangetroffen voorzien van het Duitse 5 dagen-kenteken (zogenaamde kurzzeitkennzeichen). De kentekenplaat van dit kenteken is rechts voorzien van een geel vlak met daarin een datum. Hierin staat de laatste dag waarop het kenteken nog geldig is.

Dit Duitse kenteken is alleen geldig in Duitsland voor proefritten, reparatieritten, etc.

Volgens de RDW en het Mininisterie van Verkeer en Waterstaat zijn deze kentekens ook in Nederland niet toegestaan. Na overleg met het Openbaar Ministerie in Utrecht kan tegen gebruik van deze kentekens worden opgetreden op basis van artikel 36/41 Wegenverkeerswet.

 
Werkwijze afhandeling (na overleg met het OM) - gewijzigd:

 1. De kentekenplaten worden zoveel mogelijk inbeslaggenomen en laat de eigenaar er afstand van doen.
 2. Na afloop van de geldigheid kunnen de platen vernietigd worden. Vernietig ook het officiële zegel dat er op zit.
 3. De bestuurder VORDEREN om zijn auto op "andere wijze" af te voeren. Hij mag niet meer rijden.
 4. Er kunnen 2 vormen van "misbruik" voorkomen:
  a. De platen zijn officieel in Duitsland afgegeven door een daar bevoegde instantie en staat op naam van de bestuurder. (roze kentekenbewijs) Dit is een overtreding die strafbaar gesteld is in artikel 36 WVW (Dus artikel 36 WVW ten laste leggen!!!).
  b. De platen zijn afgegeven door een andere instantie (bijv. een bedrijf in Winterswijk) (zie roze kentekenbewijs). Nu is er sprake van een misdrijf, strafbaar gesteld in het nieuwe artikel 41 lid 1 onder d WVW (Hier wordt dus artikel 41 WVW ten laste gelegd!!!).
 5. PV terzake artikel 36 of 41 WVW middels BPS afhandelen en insturen naar het OM Utrecht.
 6. In het verhoor vragen hoe men aan de kentekenplaten komt en waar men ze vandaan heeft.
 7. In het geval dat de verdachte geen GBA in Nederland heeft moet er contact worden gezocht met de OVJ (s'avonds piket OVJ en overdag met de parketsecretaris).
 8. Voor dit soort gevallen is politiefeitcode G333 opengesteld.
 9. Bij een verdachte met GBA in Nederland svp de douane in kennis stellen ivm mogelijke ontduiking BPM.

© Bios Transit BVBA All Rights Reserved | Picardstraat 20 | 1080 Brussel | Tel. 0032.2.420.20.00. & 0032.2.420.72.13. | Fax 0032.2.420.70.66.
Email: info@biostransit.be | Openingsuren: ma-vr 09:00-17:00 & zo 09:00-15:00 Automarkt A12 | BE0404.683.307.