Rue Picard 20
1080 Bruxelles
Tel: 0032 2 420 20 00
Fax: 0032 2 420 70 66
Email: info@biostransit.be                визитка

                     
 


 

 
Транзитни номера
 
2 до 6 седмици
Транзитни номера в рамките на 1 час
Добре дошъл

Временните транзитни номера за Белгия са нужни за придвижването на вашия закупен в Белгия автомобил до съответната държава. Тези транзитни номера са единствените валидни регистрационни номера, като всички различни от тях обозначения са неправилни и не важат.

     

Белгийските транзитни номера трябва да са валидни за поне 15 дена. Това означава, че ако са издадени между първо и 15 число на месеца, то те ще са валидни до края на същия месец. Ако регистрационните номера са издадени между 15 и последно число на месеца, то те ще са валидни до края на следващия месец.

Задължителната застраховка „Гражданска отговорност” е включена в транзитните номера под формата на валидна „Зелена карта”, издадена и одобрена от белгийското министерство на транспорта.

За да получите вашите белгийски транзитни номера трябва да представите следните документи:

1.Молба за регистрация
Валидна до два месеца след техническия преглед.

2.Фактура
А. Частна фактура, придружена от личната карта на продавача или
Б. Фирмена фактура от автомобилния търговец, принтирана на официална хартия (моля свържете се с нас при въпроси).

3.Оригинална лична карта или валиден паспорт.

Купувачът не трябва да присъства в гражданския регистър на Белгия (ако имате въпроси, моля свържете се с нас по е-пощата или телефон).

Повечето белгийски транзитни номера се изваждат от „Биос транзит”. Силата ни е в доверието, което сме съумели да изградим през годините с институции и автомобилни търговци. Ние сме специализирани във вноса и износа на автомобили и оборудването им с временни регистрационни номера.

Това е важно за цената, както и с цел да се избегнат недоразумения. „Биос транзит” се грижи за повечето необходими документи и тяхната обработка, както и поема пълна грижа върху:

  • Осигуряване на краткосрочна застраховка с валидност от 2 до 6 седмици
  • Отнесе молбата към министерство на транспорта - Белгия
  • Експресно получаване на официалните транзитни номера (в рамките на 1 час)
  • Правилно оформяне на митническа документация (PLDА и други)
  • Технически преглед на автомобила
  • Издаване на „Гражданска отговорност” с валидност от 3 до 6 месеца
  • Издаване на „Гражданска отговорност” с краткосрочна валидност възоснова на номер на шаси и чуждестранния регистрационен номер.

Като официален посредник пред митници и при превоз, „Биос транзит” ви оказва помощ по всякакви въпроси, свързани с внос и износ. Всички застраховки се обработват и издават от „BVRB” АД.

© Bios Transit Ltd. All Rights Reserved | Rue Picard 20 | 1080 Brussels | Tel. 0032.2.420.20.00. & 0032.2.420.72.13. | Fax 0032.2.420.70.66.
Email: info@biostransit.be | Opening hours: Mon-Fri 09:00-17:00 & Sun 09:00-15:00 Car Market A12 | BE0404.683.307.