Rue Picard 20
1080 Bruxelles
Tel: 0032 2 420 20 00
Fax: 0032 2 420 70 66
Email: info@biostransit.be         Wizytówka

                     
 


 

 
Tranzytowych tablic
Mniej więcej w ciągu godziny
Ważnością od 2 do 6 tygodni
Powitanie

Belgijskie numery tranzytowe powinne być ważne w ciągu co najmniej 15 dni. Jeżeli one zostały wydane W OKRESIE między dniem 1-m oraz 15-m miesiąca, one są ważne do ostatniego dnia tego samego miesiąca. Jeżeli one wydane W OKRESIE z dnia 15-go do ostatniego dnia miesiąca, one są ważne do końca następnego miesiąca.

     

W komplecie z tranzytowymi tablicami rejestracyjnymi udziela się obowiązkowa polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cawilnej „Zielona Karta”. Ona się wydaje oraz poświadcza przez belgijskie Ministerstwo Transportu.

Dla otrzymania belgijskich tranzytowych tablic rejestracyjnych są niezbędne dokumenty, co następuje:

1. Zapytanie rejestracji:
ważne w ciągu maksymum 2-ch miesięcy po przeglądzie technicznym.

2. Faktura:
A. Indywidualna faktura w załączniku z dokumentem, stwierdzającym tożsamość sprzedawcy albo
B. Faktura dilera samochodowego w oryginale, wydrukowanym na urzędowym blankiecie (prosimy skontaktować się z nami jeżeli Państwo ma wątpliwości).

3. Oryginał dowodu osobistego albo innego dokumentu, stwierdzającego tożsamość:
klient w żadnym razie nie może być w aktywnym rejestrze osób fizycznych Belgii.

Jeżeli Państwo ma pytania, uprzejmie prosimy skontaktować się z nami za pomocą eł. poczty albo telefonu.

Większość belgijskich numerów tranzytowych wydaje Bios Transit. Naszą silną zaletą jest zaufanie zasłużone przez lata współpracy zarówno z instytucjami państwowymi, tak i z dilerami samochodowymi. Specjalizujemy się na imporcie oraz eksporcie środków transportowych oraz otrzymywaniu tranzytowych tablic rejestrycyjnych.

Ta informacja jest ważna do cenotwórstwa, a także pomaga uniknąć każdych nieporozumień.

Bios Transit bierze na siebie dużą część pracy z dokumentami, a także w całości zapewnia:

  • załatwienie niezbędnego ubezpieczenia w krótkie terminy z ważnością od 2-ch do 6-u tygodni;
  • pilotowanie zapytania do belgijskiego Ministerstwa Transportu;
  • odbiór Państwa oficjalnych tranzytowych tablic rejestracyjnych skrajnie szybko (mniej więcej w ciągu godziny);
  • formatowanie prawidłowych dokumentów celnych, takich jak РLDA;
  • odbycie przeglądu technicznego środków transportowych;
  • wydanie polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej na okres 3-6 miesięcy;
  • wydanie obowiązkowej polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej na krótkie terminy na numery zawieszenia środku transportowego mającego zagraniczne tranzytowe tablicy rejestracyjne.

Będąc oficjalnym agentem celnym oraz spedytorem Bios Transit może pomóc Państwu we wszystkich sprawach importowych oraz eksportowych. Wszystkie polisy ubezpieczeniowe są sporządzne i wydawane przez agencję BVRB.

© Bios Transit Ltd. All Rights Reserved | Rue Picard 20 | 1080 Brussels | Tel. 0032.2.420.20.00. & 0032.2.420.72.13. | Fax 0032.2.420.70.66.
Email: info@biostransit.be | Opening hours: Mon-Fri 09:00-17:00 & Sun 09:00-15:00 Car Market A12 | BE0404.683.307.